Çift Terapisi

Kurumumuz, çiftleri, bireysel ihtiyaçları, duyguları ve düşünceleri konusunda çeşitlilik, cinsiyet, ırk ve sosyal köken bağlamında değerlendirir. Bireysel farklılıklara uyum sağlama, güçlü ve zayıf yanların paylaşılması, eşitlik, özen, açıklık, duygusal bağ kurma ve geleceği planlama konusunda sağlıklı kararların alınmasını ve mutluluğunu hedefler. Çift Terapisi,psikoterapi yöntemlerini kullanarak, çiftlerin sağlıklı bir ilişki süreci yaşamalarına destek verir.

Hizmet Verilen Konular

-Evlilik Öncesi Danışma
-Evlilik Süreci Uyum Problemleri
-Ayrılık, Boşanma
-Cinsel Problemler-Yalnızlık
-Depresyon ve Kaygı
-Sosyal İlişki ve Kaygı Bozuklukları
-Özgüven Sorunları
-Öfke Kontrolü
-Travma, Kayıp, Yas Süreci
-Alkol ve Madde Kullanımı
-LGBT’li Birey ve Gruplara Destek
– Sağlık Sorunlarına Psikolojik Destek