Çocuk ve Ergen Terapisi

Kurumumuz, çocuğun bireysel farklılıklarını göz önüne alarak, ihtiyaca yönelik yöntem ve teknikleri kullanır.Bireyin yaşamı boyunca sağlıklı ve mutlu bir kişilik gelişimi için psikolojik destek hizmeti sunar. Çocuğun potansiyelini testler aracılığıyla ortaya koyar, değerlendirir ve uygun terapi yöntemleriyle geliştirir.
Ergenlik biyolojik, zihinsel ve kişilik gelişiminin en önemli evresidir. Bu dönemde bireyin içsel yaşantısında çeşitli çatışmalar, değişen bedene karşı olumsuz tutum geliştirme, riskli duygu ve inanç geliştirme, sosyal izolasyon, depresyon, öfke ve iletişim sorunları gözlenebilmektedir. Bu dönemde ergenle kurulan iletişim, ergenin ihtiyacı, beklentisi, ve olumlu tutum geliştirme süreci sağlıklı şekilde yönetilmelidir.Kurumumuz, çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan duygusal ve davranışsal değişimde en uygun yöntem ve tekniği kullanarak psikolojik destek hizmeti sunmaktadır.

Çocuk ve Ergen Terapisi Çalışma Alanları

Sınav Kaygısı
Kaygı ve Stres Problemleri
Takıntılar
Öğrenme Problemleri
Dikkat ve Konsantrasyon Problemleri
Ders Başarısı ve Motivasyon
Davranış Problemleri ve Olumlu Davranış Geliştirme
Sosyal Uyum ve Uyumsuzluk Problemleri
İnternet, Bilgisayar, Cep Telefonu Bağımlılığı
Kimlik Arayışı ve Stres
Ergenlik Çağı Problemleri
Uyku Problemleri
Beslenme ve Yeme Problemleri