Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma bozuklukları, erken çocukluk döneminde başlayıp tüm gelişim dönemlerini içine alan ve çözülememesi halinde bireyde fiziksel ve ruhsal bir takım sorunlara neden olan profesyonel destek gerektiren bir süreçtir. Dil ve konuşma bozukluğu çocuklarda zihinsel ve sosyal gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Dil ve konuşmayı terapisi, sağlıklı bir iletişim ve gelişim sağlamak üzere, dil ve konuşma becerisinin kazanılmasını ya da tekrar öğrenilmesini sağlayarak kalıcı bir öğrenme sürecini organize eder.

Hizmet Verilen Konular

-Artükilasyon Bozukluğu/Fonolojik Bozukluk
-Kekemelik, akıcı olmayan konuşma
-Dil ve konuşmada gecikme
-Ses problemi yaşayan bireyler
-Afazi
-Yutma becerilerinin kazanılması
-Günlük iletişim becerileri konularında destek hizmeti verilir.