Zeka Testleri

-WECHSLER ZEKA ÖLÇEĞİ (WISC-R): Wechsler çocuklar için zeka ölçeği, araştırmalarda ve zeka ölçümlerinde en sık kullanılan araçlardan biridir. Alt testlerinde sözel zeka ve performans zeka düzeylerini ölçen 6-16 yaş arası çocuklara uygulanan güvenirliği ve geçerliliği en yüksek zeka testidir.

-R.B CATTELL ZEKA TESTLERİ: Zeka ve performans testidir.4-7,7-14 ve 14 yaş üstü bireylere uygulanır.

-S.D.PORTEUS LABİRENTLERİ: Genel yeteneği ölçmek üzere kullanılan 7,6-14 yaş arası uygulanan bir zeka testidir.

-KENT E.G.Y ZEKA TESTİ: 6-14 yaş arası bireylere uygulanan sözel bir testtir.

-BENDER GESTALT TESTİ: 5 yaş 6 ay ve 10 yaş 11 ay çocuklarda görsel motor algıyı ölçen gelişimsel bir performans testidir.

-GOOD ENOUGH HARRİS TESTİ: 7,8,9 yaş çocuklara uygulanan bir performans testidir.

-GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ: 1-7 yaş arası çocuklara uygulanan görsel algı gelişimini ölçen bir testtir.

-MMPI (MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ): 16 yaş üzeri bireylere uygulanan bireysel ve toplumsal uyumu ölçen bir testtir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ: 4-6 yaş arası çocuklara uygulanabilen, çocukların okul yaşamı ve kurallarına uygun olup olmadığını ölçen bir testtir.

DENVER GELİŞİM TESTİ: 0-6 arası çocuklarda ince motor, kaba motor,dil becerileri, sosyal ve özbakım becerilerini ölçen bir testtir.

GİLLİAM OTİSTİK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ: Otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

Zeka Testi